Konferencja Handlowców - FIRMA BAUTEX

Konferencja Handlowców

 In Без категории

W styczniu 2019 roku w BauTex odbyła się coroczna konferencja handlowców, na której podsumowano rezultaty 2018 r. i omówiono plany na najbliższą przyszłość. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 13 firm – regionalnych handlowców BauTex z różnych rosyjskich miast.

Łącznie obecnych było ponad 35 osób. Uczestnicy konferencji poruszyli wiele kwestii: sytuację gospodarczą w regionach, sytuację na rynku budowlanym, popyt na poszczególne rodzaje produktów, konkurencję. Omawiane były wielkości zakupów produkcji BauTex, kształtowanie się cen, możliwości poszerzania sieci handlowej, otwarcia składów w innych regionach, nowe rynki zbytu i inne zagadnienia.

W wyniku konferencji osiagnięto porozumienia w kwestii poszerzenia asortymentu każdego z handlowców (bazaltowe siatki zbrojeniowe, zagruntowane płótna z włókna szklanego, dachowe płótna z włókna szklanego), omówione zostały terminy przeprowadzenia szkoleń w 2019 r. na terytorium całej Rosji, a także ustalono dostawy na kluczowe obiekty budowlane 2019 r. Wśród zapowiedzianych planów ważne było, aby handlowcy BauTex pracowali w segmencie profesjonalnym – planowane jest zastąpienie chińskiej siatki z włókna szklanego na rynku elewacyjnym, na produkcję Krepix. Szczególną uwagę na podsumowującej konferencji poświęcono kwestiom obrotu dokumentami elektronicznymi oraz kontroli jakości produkcji.

Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili poziom organizacji konferencji, jak również przyjemną i jednocześnie biznesową atmosferę panującą podczas tego wydarzenia. Coroczna konferencja handlowców jest bardzo owocnym i pożytecznym wydarzeniem, na którym handlowcy nie tylko dzielą się informacjami o sytuacji na rynku budowlanym i specyfice sprzedaży w różnych rosyjskich miastach, ale też wymieniają się doświadczeniami

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search