main
Facebook Twitter YouTube в Контакте
Siatki drogowe
Właściwości Jednostki Rodzaj siatki
 
Szerokość siatki od 1 m do 5,40 m 120/ 200 120/ 250 50/ 50 80/ 70 100/ 100 120/ 120 120/ 200
 
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku
 
- podłużnym kN/ m ≥ 120 ≥ 200 ≥ 50 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 120
 
- poprzecznym kN/ m ≥ 120 ≥ 250 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 200
 
Wydłużenie przy zerwaniu w kierunku
 
- podłużnym % ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%
 
- poprzecznym % ≤ 1,5% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%
 
Wielkość oczek mm 40 x 18,5 38 x 33 40 x 30 40 x 30 40 x 38 40 x 33 40 x 33
 

Kategoria ruchu Nawierzchnie z podbudową podatną Nawierzchnie z podbudową sztywną
 
KR1 – KR2 DROG - GLASS 50/ 50; 80/ 70 DROG - GLASS 80/ 70; 100/ 100
 
KR3 – KR4 DROG - GLASS 100/ 100; 120/ 120 DROG - GLASS 120/ 120; 120/ 200
 
KR5 – KR6 DROG - GLASS - CARBON 120/ 200
DROG - GLASS - CARBON 120/ 250
DROG - GLASS - CARBON 120/ 200
DROG - GLASS - CARBON 120/ 250
 

Standard warstw drogowych DROG - GLASS DROG - GLASS - CARBON
 
Kategoria ruchu
Liczba osi obliczeniowych
(110 kN) na dobę, 
na pas obliczeniowy
Liczba osi obliczeniowych
(110 kN) na dobę,
na pas obliczeniowy
Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych
(110 kN) na dobę,
na pas obliczeniowy
Kategoria ruchu
 
KR1 ≤ 12 13 – 72 KR2 13 – 420 KR1 – KR3
 
KR2 13 – 70 78 – 420 KR3 455 – 2 450 KR4 – KR5
 
KR3 71 – 335 426 – 2 010 KR4 – KR5 2 485 – 11 725 KR6
 
KR4 336 – 1 000 2 016 – 6 000 KR6 11 760 – 35 000 KR6
 
KR5 1 001 – 2 000 6 006 – 12 000 KR6 35 035 – 70 000 KR6
 
KR6 ≥ 2 001 ≥ 12 006 KR6 ≥ 70 035 KR6