Geosiatki

Geosiatki – jest to materiał z włókna szklanego, poliestru, włókna bazaltowego lub włókna węglowego. Są one przeznaczone do zbrojenia różnych warstw nawierzchni drogowej.

Intensywność ruchu na drogach rośnie co skutkuje zwiększeniem obciążenia dynamicznego. Pod wpływem wahań temperatury, wagi pojazdów, przyśpieszenia i hamowania, na nawierzchni drogowej powstają fale, koleiny oraz pęknięcia. Niezbrojony asfalto-beton nie jest w stanie sprostać wysokim obciążeniom punktowym, dlatego podstawowym zadaniem zbrojeniowej geosiatki jest przyjęcie na siebie naprężenia i rozłożenia go po całej drodze. Dzięki temu można uniknąć pęknięć, kolein, fal i odroczyć w czasie naprawę nawierzchni drogowej.

Dla zbrojenia warstwy asfaltowo-betonowej należy stosować geosiatkę ze szkła, bazaltu lub węgla. Geosiatki są nasączane polimerowo-bituminową substancją, co zapewnia dobrą przyczepność z nośną częścią asfalto-betonu. Firma BauTex oferuje produkt ekskluzywny – geosiatkę z zamkniętym typem geokomórek marki GL – komórka jest wypełniona włóknem staplowym. Dzięki wypełnieniu komórki zwiększa się powierzchnia wiązania z dolną warstwą asfaltobetonu. Geosiatka nie działa jak warstwa rozdzielająca, a ściśle wiąże górną część asfalto-betonu z dolną warstwą. Dobra przyczepność zapewnia wysoki opór nawierzchni drogowej na obciążenia przemieszczeniowe.

Zamknięta komórka posiada szereg zalet:

 • Nie wymaga dodatkowego kotwienia
 • Nie przykleja się do kół sprzętu, nie odkleja się od warstwy bitumicznej, dlatego możliwy jest przejazd sprzętu przez nawierzchnię
 • Oszczędza czas i środki, gdyż dodatkowa warstwa piasku dla przejścia rozściełacza nie jest wymagana
 • Minimalizuje zużycie emulsji bitumicznej w odróżnieniu od stosowania geosiatek nienasączonych tekstylem. Dzieje się tak dzięki temu, że geosiatka wraz z wypełnionymi komórkami jest już nasączona substancją bitumiczną.
 • Skraca czas układania nawierzchni drogowej.

Konstrukcje gruntowe również wymagają zbrojenia. Siatki zbrojeniowe z włókien poliestrowych przeznaczone są dla urządzania konstrukcji gruntowych w podłożu drogi oraz warstwach dodatkowych, sztucznych budowli oraz dla wzmocnienia stromych zboczy.
Włókna poliestrowe nie boją się wilgoci, są odporne na działania mikroorganizmów i agresywnego środowiska chemicznego (kwasy i zasady). Geosiatki dla gruntów powinny być impregnowane plastizolem PVC, co daje dodatkową ochronę.

W zależności od projektu drogi, wytrzymałość na rozciąganie, rodzaj impregnowania, wartość nominalna komórki i szerokość nawierzchni, mogą się różnić.

 • Najkrótsze terminy wykonania niestandardowych zamówień
 • Ekskluzywny materiał – siatka z zamkniętą komórką
 • Firma jest otwarta na nowe projekty, eksperymenty i badania
 • Zorientowanie na klienta
 • Konkurencyjne ceny
 • Nowoczesny europejski sprzęt
 • Zgodność podanych parametrów technicznych
OPIS I TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA

Geosiatki są to dwa nałożone na siebie i położone w poprzek i wzdłuż systemy rowingów złączonych ze sobą nićmi. Materiał jest impregnowany polimerowo-bitumicznym spoiwem lub plastizolem PVC.

Stosowanie geosiatek do zbrojenia asfalto-betonu: przed ułożeniem powierzchnia dolnej warstwy asfaltu jest oczyszczana i obrabiana emulsją bitumiczną, następnie układana jest geosiatka na całej przygotowanej powierzchni i mocowana przy pomocy kotew, w przypadku zastosowania geosiatki z otwartą komórką, kotwienie nie jest wymagane.

Należy obrobić bitumem brzegi nałożonego materiału, przylegające do kamienia krawężnikowego lub na brzegach jezdni. Górna warstwa mieszanki asfaltowo-betonowej powinna całkowicie pokryć geosiatkę. Następnie przy pomocy walców następuje uszczelnienie warstwy.

Geosiatka z poliestru dla zbrojenia konstrukcji gruntowych, ma bardziej szeroki zakres zastosowania. W podłożu oraz dodatkowych warstwach nawierzchni drogowej, ten materiał pełni funkcję zbrojeniową. Materiał jest stosowany w żwirze, piasku lub gruncie. Przed nałożeniem siatki, podłoże gruntowe lub dodatkowa warstwa z piasku powinny być wyrównane i uszczelnione. Materiał jest rozwałkowywany na powierzchni z niewielkim naciągiem, w razie potrzeby jest mocowany na kotwy. Następnie ma miejsce usypywanie materiału wielofrakcyjnego na wskazaną w projekcie grubość i uszczelnienie warstwy. Na zboczach i na sztucznych nasypach siatka poliestrowa pełni funkcję ochronną warstw gruntu narażonych na erozję. Prace dotyczące wzmocnienia zboczy odbywają się w okresie wiosennym. Na oczyszczony od kamieni i zanieczyszczeń grunt, układany jest materiał i mocowany przy pomocy specjalnych kotew. Korzenie wyrośniętej trawy dalej utrzymują glebę.

Przy zachowaniu norm stosowania geosiatek, możliwe jest przedłużenie czasu eksploatacji nawierzchni drogowej. W celu osiągnięcia lepszego rezultatu nasza firma stanowczo odradza montowania geosiatek w okresie obfitych opadów deszczu bądź śniegu, jak również przy minusowych temperaturach.

OBSZAR STOSOWANIA SIATEK DROGOWYCH

Geosiatki z włókien szklanych i bazaltu stosowane są w budownictwie drogowym jako zbrojeniowe międzywarstwy asfalto-betonowej warstwy. Geosiatka z wysoce wytrzymałych włókien poliestrowych jest przeznaczona do wzmocnienia konstrukcji gruntowych. Jej zastosowanie jest niezbędne w budownictwie i rekonstrukcji stromych zboczy, dla wzmocnienia warstw zlokalizowanych w słabych gruntach. Geosiatki z podwyższonymi obciążeniami rozrywającymi, oprócz dróg lądowych stosowane są także w budowie i rekonstrukcji pasów startowych na lotniskach. W tym przypadku zalecane są geosiatki wykonane z karbonu – włókna węglowego. Wymogi dotyczące jakości nawierzchni lotnisk są bardzo wysokie, gdyż pasy startowe są narażone na silne wahania temperatur w wyniku intensywnych obciążeń.

Karbon posiada szereg zalet w porównaniu z innymi materiałami::

 • Wydłużenie poniżej 2%
 • Wysoka wytrzymałość na duże obciążenia dynamiczne i wibracje
 • Mała waga
 • Długa żywotność

Koszt tego materiału jest niewątpliwie wysoki, jednak uzasadniony. Zastosowanie geosiatek z karbonu wydłuża okres między naprawami. To zapewnia niezakłóconą pracę lotniska, które nie wymaga częstych i kosztownych napraw pasów startowych, co niewątpliwie oszczędza środki. Należy pamiętać o jakości nawierzchni pasa startowego, od którego bezpośrednio zależy bezpieczeństwo transportu powietrznego.

Lotniska

Drogi
i autostrady

Wzmocnienie
konstrukcji gruntowych

Rozwiązania
indywidualne

 • Odporność na deformację przy wysokich obciążeniach i przy gwałtownych zmianach temperatur
 • Ochrona przed wysokim punktowym obciążeniem
 • Zastosowanie geosiatek zmniejsza zakres prac dotyczących napraw i utrzymania pasów startowych
 • Zapobiega powstawaniu pęknięć
 • Spowalnia proces powstawania kolein
 • Zwiększa żywotność nawierzchni asfaltowo-betonowej
 • Stabilizacja powierzchni gruntowych
 • Zapobieganie erozji zboczy, rowów, skarp
 • Przy urządzaniu dróg na słabym podłożu, zwiększa nośność gruntu
 • Wykonanie geosiatek z dowolnego zaproponowanego materiału do wyboru
 • Obciążenie zrywające od 10 do 200 kN i więcej
 • Szerokość nawierzchni od 1,0 do 5,4 m
 • Wielkość komórki od 20 do 50 mm